A1 Renovatie respecteert de privacy van gebruikers van de website en hanteert dan ook een strikt privacybeleid. Informatie die u ons verschaft wordt door A1 Renovatie zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Alle gegevens die verzameld worden via telefoon, aanvraagformulieren, of anderzijds worden vrijwillig verkregen. Verwerking van de betreffende gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Welke gegevens kan a1renovatie.nl verzamelen

De informatie kan bestaan uit persoonlijke gegevens, zoals naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer of informatie die u ter beschikking stelt middels de website, telefoon, of anderszins. De informatie kan ook van technische aard zijn en worden verzameld door het gebruik van weblogs of cookies. Deze informatie geeft A1 Renovatie inzicht in uw gebruik van de website, zoals de datum en tijd van uw bezoek van de website, de pagina’s die u hebt bezocht, de tijd die u op de website hebt doorgebracht.

Waarom verzamelen wij deze gegevens

De gegevens die we van u vragen hebben als doel het inplannen van een datum voor een proefles of rijles,  het reageren op vragen vanuit het contactformulier, het versturen van rekeningen of het reageren op een terugbelverzoek. 

Hoelang bewaren wij deze gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

De gegevens in ons CRM-systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering

U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen naar info@a1renovatie.nl. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen u verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@a1renovatie.nl

Cookies die a1renovatie.nl plaatst

Functionerings cookies

Dit zijn noodzakelijke cookies om de website optimaal te laten functioneren

Google Analytics

A1 Renovatie wijst u erop dat gebruik wordt gemaakt van Google Analytics om bij te houden op welke wijze gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. A1 Renovatie heeft hier geen invloed op.

Social Media cookies

Embedded content van social media sites als bijvoorbeeld Youtube, Facebook, Linked-in, Pinterest en Gravater, bevat vaak cookies. Wat deze platformen met deze cookies doen is ons niet bekend. De gegevens zijn voor A1 Renovatie niet inzichtelijk en we hebben helaas ook geen invloed op het al dan niet plaatsen van deze cookies. Voor het plaatsen van deze embedded content (inclusief cookies) hebben we volgens de cookiewetgeving uw toestemming nodig.

We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met u te delen:

Wat A1 Renovatie heeft gedaan om te voldoen aan de ‘wet bescherming persoonsgegevens(Wbp)

  • Een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van uw websitebezoekers.
  • Google niet het volledige ip-adres laten verwerken door middel van het laatste octet van het IP-adres laten maskeren.
  • Gegevens delen met Google uitgezet, zodat Google de informatie niet voor eigen doeleinden gaat gebruiken.
  • Aangegeven geen gebruik te willen maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies om te voorkomen dat Google uw gegevens voor eigen doeleinden gaat gebruiken.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via de browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van de browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website www.consumentenbond kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten a1renovatie.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.